Facebook Twitter Youtube Linkedin Instagram
Polska |  
      Wyszukiwanie zaawansowane
Facebook Twitter Youtube Linkedin Instagram

Zrównoważony rozwój

LOVATO Electric zobowiązuje się do utrzymywania najwyższych standardów społecznych, środowiskowych i zarządzania.

Przyjęta przez nas polityka i działania mają na celu osiągnięcie "założeń zrównoważonego rozwoju" określonych przez ONZ (agenda 2030).

Każdy pracownik, poprzez swoją odpowiedzialną postawę, jest zobowiązany i zaangażowany we wdrożenie polityki mającej na celu zrównoważony rozwój. 
 

 

Realizacja tych założeń, pokolenie po pokoleniu, sprawiła, iż nasza firma jest kojarzona z uwagą jaką zwraca na ŚRODOWISKO, LUDZI I ZARZĄDZANIE. 
 

ŚRODOWISKO 
 

 

 

Starannie pracujemy nad kwestią oszczędzania energii i preferujemy zrównoważone wybory organizacyjne i technologiczne.

PRZEJDŹ DO SEKCJI >>
 

CZŁOWIEK I SPOŁECZEŃSTWO
 

 

 

Ludzie to podstawowe zasoby firmy.

PRZEJDŹ DO SEKCJI >>
 

ZARZĄDZANIE

 

 

 

Lojalność, szacunek, powaga i pasja są głównymi zasadami naszego ładu korporacyjnego.

PRZEJDŹ DO SEKCJI >>

 

ArchiwumArchiwum

Nowe produkty